Organisatieontwikkeling

Een organisatie bestaat dankzij de wereld er omheen. Omdat er klanten zijn die graag diensten of producten afnemen. Omdat de organisatie een gemeenschappelijk belang dient of in een behoefte voorziet. Dat betekent dat een goed werkende organisatie continu meebeweegt als de omgeving verandert. En dat vraagt om doorlopende aandacht voor organisatieontwikkeling. Kent de organisatie de wensen van de samenleving en handelen medewerkers daar bewust naar? Die externe blik is altijd het vertrekpunt.

De kunst is vervolgens om de kwaliteiten van medewerkers maximaal te benutten voor de beste resultaten voor de buitenwereld.

  • Hoe zorgen we dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten en met plezier en verantwoordelijkheid werken aan de producten van de organisatie?
  • Hoe creëren we een lerende omgeving die medewerkers uitdaagt om te blijven inspelen op wat er in de wereld om de organisatie heen gebeurt?

Dit vraagt om continue aanpassingen in zowel de structuur van de organisatie als in de werkcultuur. The ChangeLab helpt organisaties hierbij. We wakkeren de passie aan, die bijna altijd sluimerend aanwezig is. We gaan samen op zoek naar goede voorbeelden die er in de organisatie al zijn. Die maken we zichtbaar met behulp van storytelling. Dat is waar we méér van willen.  The ChangeLab denkt mee over structuurveranderingen die nodig zijn om betere resultaten te halen. Helpt mee met het aanboren en benutten van het altijd aanwezige talent in een organisatie. Haalt de buitenwereld naar binnen. Niet door het stuur over te nemen, maar door het management en de medewerkers zelf aan hun organisatie te laten werken.