Maatschappelijke innovatie

De maatschappij is enorm in beweging. Burgers willen meer en meer zelf aan het roer staan. Ze nemen initiatieven, verlenen elkaar diensten, zijn zelf producent van energie of medefinancier van nieuwe (lokale)bedrijven. De wereld is stukken kleiner geworden, het krachtenveld verandert, de regels veranderen, het speelveld verschuift. De overheid bepaalt niet langer wie er mag participeren en hoe, maar het is steeds meer andersom: een overheid die mag participeren in initiatieven van burgers.

Deze nieuwe samenwerking met een andere rol voor de overheid wordt werkenderwijs uitgevonden. Innoveren gaat met vallen en opstaan. Het bruist van de ideeën, initiatieven, interactie en informatie. Ook zien we veel experimenten met co-creatie, crowdsourcing, crowdfunding, andere vormen van participatie en living labs. Toch blijkt het lastig om goede initiatieven duurzaam te krijgen.

In deze turbulente maatschappij wil The ChangeLab helpen de wereld te veranderen en beter te maken.

  • Hoe benutten we de rijkdom van ideeën en initiatieven voor het slim oplossen van maatschappelijke vraagstukken?
  • Hoe geven we innovatie de ruimte en wat is er nodig om goede ideeën te laten beklijven?
  • Hoe zorgen we dat we eerder kennis uitwisselen over wat werkt en wat beter kan?

The ChangeLab is mede- initiator van International Initiatives for Societal Innovation en participeert in de Societal Innovation Camps van de Aalto University in Finland.