Wat ons drijft

Complexiteit en netwerken De samenleving is sterk in beweging en ontwikkelingen gaan steeds sneller. Opgaven zijn soms zo complex dat versimpelen en opsplitsen in onderdelen de enige wijze lijkt om het nog enigszins te beheersen. Maar dat kan leiden tot schijnzekerheid en levert vaak geen duurzame oplossingen en resultaten. De complexiteit leidt ook naar de vraag wie er nu nog over gaat. Hiërarchische structuren maken plaats voor fluïde netwerken. En alleen door samenwerking komen inzichten en oplossingen tot stand.

Verandering en inspiratie zijn de nieuwe constanten De maatschappelijke ontwikkeling vereist een nieuwe wijze van denken en handelen. De eisen die gesteld worden aan het functioneren van organisaties nemen toe evenals de complexiteit waarin organisaties opereren. Functioneren in netwerken stelt hoge eisen en communicatie en kennisuitwisseling  worden steeds belangrijker. Ook zullen we andere wijzen moeten vinden om de kennis te delen, met elkaar in dialoog  te gaan, om tot beslissingen te komen en om uit te voeren.  Maar hoe? Een belangrijke sleutel zit in het op een andere manier in beweging krijgen van mensen, door meer bij hun passie en kracht aan te sluiten. Dat is en blijft een zoektocht naar wat voor die specifieke situatie passend is. Een constante is dat duurzaam succes alleen bereikt kan worden met geïnspireerde mensen.