Nieuw Publiek Werken

Nieuw Publiek Werken

Nieuw Publiek Werken

In 2016 verscheen Nieuw Publiek Werken geschreven met Pieter Tops en Willem van Spijker.

Nederland staat van oudsher bekend om zijn grootse publieke werken. De meest bekende dateren van rond 1900. Ze werden tot stand gebracht door unieke samenwerkingsverbanden tussen sociale
ondernemers, actieve burgers en overheden. Inmiddels vindt de 4de industriële revolutie plaats en tekenen zich verscherpende sociale scheidslijnen af met winnaars en verliezers. Dat vraagt om Nieuw
Publiek Werken, om ook nu voor en met elkaar in Nederland een goede infrastructuur te leggen. Wij zien burgers die zich roeren en hun plek opeisen, we zien sociale ondernemers initiatieven nemen.
De (lokale) overheid blijft daarbij achter en is onvoldoende in staat om goede publieke waarden te creëren en een bindende rol in de samenleving te spelen.
Dit essay beschrijft tegen een historische achtergrond de huidige kramp-verschijnselen én de kansen. Het is ook een oproep tot nieuw publiek werken en tot hervorming van de lokale overheid. Het essay
bevat bovendien een reeks concrete aanbevelingen die samen een nieuwe fase in het lokale publieke domein kan betekenen. Het essay is ook een ‘tussenstand’, omdat het actie, tegenspraak en verdieping hoopt op te roepen.

Je kunt het hier downloaden