Toekomst van de Overheid

Toekomst van de Overheid

Toekomst van de Overheid

In dit essay Overheid van de Toekomst/Toekomst van de Overheid uit 2017 dat samen met Jeroen de Lange voor Ikpop is geschreven, wordt de focus gelegd op de overheid.  In Nieuw Publiek Werken stond de veranderende samenleving meer centraal, nu wordt bekeken hoe de overheid mee verandert om relevant te blijven.

Nederland is nog steeds een zeer welvarend, vrij en veilig land. Zeker in vergelijking  met landen rondom Europa. Maar the winds of change waaien ook hier steeds harder. Wat nog niet zo lang geleden zeker leek, is dat nu niet meer. Voorspellen wat op ons afkomt is een steeds hachelijker onderneming. De samenleving verandert snel en de overheid moet mee veranderen om relevant te blijven. Dat was zo in het verleden en dat zal zo blijven. De overheid  zal ook in de toekomst een cruciale rol spelen bij het
behartigen van de publieke zaak. Maar dat vraagt wel om een overheid die anders is georganiseerd. We proberen in dit essay de lezer (en vooral de publiek dienaar) dringend doch vriendelijk een spiegel voor te houden.

Het essay is hier te downloaden