Hoe we werken

Transformator en katalysator

The ChangeLab helpt bij veranderprocessen. Niet door het proces over te nemen, maar als katalysator. The ChangeLab begeleidt, jaagt aan en biedt methodes om veranderprocessen te stimuleren en te versnellen. Niet door een kant-en-klaar programma, maar door een wisselwerking met de organisatie en door kansen te grijpen waar die zich aandienen. En die kansen zijn er altijd!

The ChangeLab is gespecialiseerd in de relatie tussen de (semi-)overheid en een sterk veranderende samenleving. De rol en het karakter van de overheid is volop in beweging. Van instituut naar partner in een netwerk, van gesloten bolwerk naar  een open organisatie, van kennismonopolie naar het delen van kennis en gebruik maken van kennis van anderen, van zenden naar dialoog en samenwerking.

Hoe verander je als organisatie mee met je omgeving? Wat betekent dit voor de werkcultuur en de ontwikkeling van medewerkers? Hoe maak je optimaal gebruik van het (altijd) aanwezige talent in de organisatie? Wat betekent dit voor leiderschap? Bij deze vraagstukken kan The ChangeLab helpen.

 

Het gereedschap van The ChangeLab

De methodes van The ChangeLab richten zich op het prikkelen van mensen om zelf leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit de gedachte dat een goed voorbeeld doet volgen en dat veranderingen klein beginnen: met een groep voorlopers die steeds meer mensen in hun enthousiasme meenemen.

We gebruiken altijd maatwerk waarbij we gebruik maken van onder andere het volgende gereedschap

Appreciative Inquiry : Of in het Nederlands Waarderend Organiseren richt zich op de (verborgen) kwaliteiten die mensen in een organisatie al hebben. De focus ligt op wat werkt in plaats op van wat verkeerd gaat. Ter illustratie: een klantenservice onderzoekt bij deze methode waarom tevreden klanten positief zijn over hun service, in plaats van alle aandacht te richten op ontevreden klanten. Waar willen we méér van? Belangrijke elementen: verantwoordelijkheid, betrokkenheid, eigenaarschap en samenwerking.

Design Thinking: Vindt zijn oorsprong in Amerika bij IDEO en is een oplossingsgerichte methode om tot tastbare resultaten te komen, waarbij de mens het uitgangspunt vormt. Het einddoel staat vast, maar de weg er naartoe niet. Dit leidt tot een andere wijze van productontwikkeling, dienstverlening, processen en strategieën. Elementen van design thinking zijn experimenteren, kennis van menselijk gedrag, prototypen, leren van fouten, verbeteren en samenwerken.

Storytelling: The ChangeLab gelooft in de kracht van verhalen. Geef een powerpointpresentatie en je krijgt een kritische beschouwer, vertel een verhaal en je krijgt een betrokken toeschouwer. Verhalen verbinden mensen, worden beter onthouden en maken abstracte concepten begrijpelijk en tastbaar.